x
Sıralama seçin
Toplam 209 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5 6

Mustafa Kemal Atatürk Kitapları

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuş ve 10 Kasım 1938 yılında dünyaya gözlerini kapatmıştır. Onu anlatacak sözler ve cümleler, onu anlatmaya yetmez. Zaten onu anlatmak için bir sürü kitap yazılmış ve yazılmaya da devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için söylenecek en güzel söylerden birini İngiltere Başbakanı Lloyd George söylemiştir;

“İnsanlık tarihinde dahiler pek ender görülür. Fakat ne yazık ki, Tanrı bir dahiyi Türkiye’de dünyaya getirdi ve biz onunla çarpışmak zorunda kaldık. Mustafa Kemal gibi bir dahiyi yenmemiz imkansızdı.”

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kendi yazdığı eserleri ve onun hakkında yazılan kitapları inceleyebilir, istediğiniz kitabı Kitap Vadisi’nden satın alabilirsiniz.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Eserler Nelerdir?

Mustafa Kemal eserleri içerisinde şüphesiz ki en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk’ü anlamak için onun eserlerini okumak için öncelikle onun eserlerini okuyup anlamak gerekmektedir. Onu en iyi kendi ağzından anlattıklarıyla tanıyabiliriz. Gelin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bize en güzel şekilde anlatacak olan eserlerini kısaca inceleyelim.

 1. Nutuk (Büyük Söylev)

Atatürk Nutuk kitabı, onun deyimiyle “Ulusal ve çağdaş bir devletin” kuruluş öyküsünü anlatmaktadır. Tarihi hem yorumlayan hem de yansıtan bir belge niteliği taşıyan Nutuk kitap 19 Mayıs 1919’da “Genel Durum ve Görünüş” ile başlayarak “Gençliğe Armağan” ile bitmektedir. Nutuk genel hatları ile incelendiği zaman, Kurtuluş Savaşı ideolojisinin yanında yalnız bir önderin çevresindekilerle hesaplaşması dikkatleri çekmektedir. Mustafa Kemal yaşadığı onca sıkıntının ardından inanılmaz bir başarı elde etmiş ve bu başarısını anlatırken başarısına inanmayıp onu yalnız bırakanlardan hesap sormaktadır. Önceleri Atatürk’ün yanında olan ancak sonra onu yalnız bırakanlar arasında Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Bekir Sami, Ali İhsan Sabis, Nurettin Paşa, Kara Yusuf ve Nazım Bey bulunmaktadır. Nutuk kitabı Osmanlı’ya ve düşmana hitap ettiği kadar, bu kişilere de hitap etmektedir. Atatürk, Nutuk kitabını neden yazdığını şu sözüyle anlatmaktadır; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak mahiyet alır.”

Nutuk, tarihi yorumlarken, yeni Cumhuriyet’i pekiştiren ve tarihe mal olmuş bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Nutuk kitap fiyatı merak ediyorsanız Kitap Vadisi’ni ziyaret ederek bütçenizi yormadan bu güzel kitaba sahip olabilirsiniz.

 1. Atatürk’ten Mektuplar

1935 – 1938 yılları arasında A.Afet İnan ile Atatürk arasında olan mektupların yer aldığı kitaptır. Mustafa Kemal kitap seçenekleri arasında yer alan bu kitaptaki mektuplarda Atatürk, “Hatay Meselesi”ni anlatmaktadır.

 1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

5 ciltten oluşan bu kitap Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt içi gezilerinde, CHP platformlarında ve Meclis’te yapmış olduğu tüm konuşmaların, kişilere ve gazetecilere vermiş olduğu tüm demeçlerin bir araya getirilmesi neticesinde ortaya çıkarılmış bir eserdir.

 1. Atatürk’ün Hatıra Defteri

Mustafa Kemal Atatürk’ün cephelerde yaşadıklarını yazdığı hatıra defterini Şükrü Tezer’e vermesiyle birlikte, Şükrü Tezer’inde savaşa ait hatıra ve yazıları ile birlikte Atatürk’ün hatıralarının da yer aldığı bir eser yayımlamıştır.

 1. Arıburnu Muharebeleri Raporu

Birinci Dünya Savaşı içerisindeyken Harp Tarihi Dairesinin isteği üzerine İkinci Ordu Komutanlığı yapan Mustafa Kemal Atatürk’ten yazmasını istedikleri rapordur.

 1. Karlsbad Hatıraları

1918 yılından bahseden hatıra defterinde altı deftere yazılan Karlsbad’da Geçen Günlerim Mustafa Kemal Atatürk hatıralarının yer aldığı kitaptır.

 1. Geometri Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk kitapları arasında en önemlilerinden biri de Geometri kitabıdır. Atatürk Geometri kitabını ölmeden 1.5 yıl önce, 1936 – 1937 yıllarında III. Türk Dil Kurultayından sonra Dolmabahçe Sarayında yazmıştır.

Siyasi konular sayesinde Atatürk büyük bir devlet adamı olmuştur bununla birlikte eğitim konusundaki aksaklıklarda Atatürk’ü büyük bir eğitimci yapmıştır.

Geometri kitabı 44 sayfadır ve eğitimde anlayış yolunun açık olması gerekliliği nedeniyle, eski dilde kullanılan geometrik terimler yerini daha anlaşılır terimlere bırakmıştır. Kitapta ismi değişen terimlerden bazıları şunlardır; uzay, boyut, düzey, yüzey, kesit, çap, çember, yay, açı, teğet, taban, açıortay, yatay, düşey, üçgen, eşkenar, yamuk, eksi, bölü, eşit, oran, türev, varsayım, alan, orantı, toplam, bölüm, artı, ikizkenar, dörtgen gibi terimler kitaba türetilerek Atatürk tarafından konmuştur.

 1. Medeni Bilgiler

Bu kitap vatandaşlara genellikle Devlet teşkilatını öğreten nitelikte bir kitap olarak, Afet İnan tarafından yazılmış ve Medeni Bilgiler adı altında toplanmıştır. Ancak Afet İnan kitapla ilgili şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur; “Bu kitaplar benim ismimle çıkmış olmasına rağmen, Atatürk’ün fikirleri ve telkinlerinden mülhem olduğu ve üslubun tamamen kendisine ait olduğunu tarihi hakikatları belirtmek bakımından bana düşen bir ödev telakki ediyorum. Ben bu konularda çalıştım, hatlar hazırladım ve dersimi onlara göre verdim. Bu kitabımı Atatürk’ün çalışmaları ve fikirleri olarak yayımlarken, onun el yazılarını da birer belge olarak koymak istedim.”

 1. Bölüğün Muharebe Eğitimi

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitim anlayışıyla örtüşen Alman Generali Litzmann’nın “Bölük Eğitimi” adlı eserini daha öğrenci olduğu sıralarda Tükçe’ye çevirmiştir. Kitapta yer alan küçük birlik komutanlarının sevk ve idare bilgilerini arttırmak, taarruz, savunma gibi konular tam da Mustafa Kemal’in aradığı konulardır.

 1. Takımın Muharebe Eğitimi

Mustafa Kemal Selanik’te 3. Ordu Karargahında görevli iken, General Litzmann’nın “Sefer Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri” eserinin ilk üç bölümünü tercüme etmiştir.

 1. Taktik Tatbikat Gezisi

Bu kitapta yer alan ana konu, subayların arazide yetişirilmesi gerektiği ve tatbikatların önemidir. Mustafa Kemal bu eserini 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken yazmıştır.

 1. Taktik Meselelerin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler

1915 yılında yazdığı 7 sayfalık bu eseri Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Muharebelerinden edindiği tecrübe sonunda yazmıştır.

 1. Cumalı Ordugahı
 2. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal Atatürk ile İlgili Yazdığı Kitaplar Nelerdir?

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eleştiri ve araştırma türlerinde eser veren yazarın yayımlanan 12 kitabı vardır. Eserlerinde genellikle güncel ve siyasi konulardan bahseden yazarın, geniş bir okuyucu kitlesi vardır. Yılmaz Özdil Mustafa Kemal kitabını 2018 yılında yayımlamıştır. Atatürk’ün hayatı kitap konusudur. Yılmaz Özdil Atatürk kitabı 520 sayfadan oluşmaktadır.

Ayrıca yazar okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için 10 adet kitaptan oluşan 32 şer sayfalık bir Atatürk serisi yayımlamıştır. Bu serinin kitaplarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Mustafa Kemal Atatürk ve Annesi
 2. Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk
 3. Mustafa Kemal Atatürk ve Doğa
 4. Mustafa Kemal Atatürk ve Hayvan Sevgisi
 5. Mustafa Kemal Atatürk ve Kitap
 6. Mustafa Kemal Atatürk ve Okul
 7. Mustafa Kemal Atatürk ve Sanat
 8. Mustafa Kemal Atatürk ve Sofra
 9. Mustafa Kemal Atatürk ve Spor
 10. Mustafa Kemal Atatürk ve Temizlik

Bu kitap serisi pedagojik danışman Gülay Yaşar tarafından kontrol edilerek çocuklarla buluşmuştur. Görsel yönden zengin olan kitapları çocuklar keyifle okurken aynı zamanda bilgileneceklerdir. Yılmaz Özdil Mustafa Kemal fiyat için Kitap Vadisi’ni ziyaret edebilirsiniz.

İlber Ortaylı’nın Atatürk ile İlgili Yazdığı Kitap Nedir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Bregenz, Vorarlberg’de dünyaya gelmiştir. Akademisyen, Türk tarihçi ve yazardır. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Şeref üyesidir.

İlber Ortaylı Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabını yazmış ve bu kitapla ilgili şu açıklamayı yapmıştır; “Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mani olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.”

Atatürk ile ilgili yazılmış en güzel ve özel kitapları Kitap Vadisi’nden satın alabilirsiniz.

Devamı
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.