2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA
Menü
Giriş
Şifremi Unuttum
Sepetim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi İçin Genel Aydınlatma Metni

(Not: Bu metin, internet sitesinde yayınlanmalıdır.)

 

GÖKKUŞAĞI PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş (“GÖKKUŞAĞI PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri veri sorumlusu sıfatıyla almakta azami özen göstermektedir. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş’nin atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 • 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • 2. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında. Kanun, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Posta Tüzüğü, İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu başta olmak üzere, mevzuattan kaynaklanan hukuki/idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • 3. Kurumumuz ve ilgili kişiler arasında iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla,
 • 4. Hizmetlerimizi ilgili yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uygun şekilde sunabilmek amacıyla,
 • 5. Müşterilerimizin talepleri uyarınca ürün ve hizmetlerimizin sağlanması amacıyla,
 • 6. Ürün ve hizmetlerimizin en doğru şekilde sunulması ve tedarik zinciri yönetimi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla,
 • 7. Sunduğumuz hizmetlere ve diğer iş süreçlerimize, işlemlerimize ilişkin ödeme, tahsilat vb. finansal süreçlerin yürütülmesi amacıyla,
 • 8. Müşterilerimizin, internet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuz aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • 9. Müşterilerimizin talep ve şikayetlerini karşılamak amacıyla,
 • 10. Açık rızaları olmaları halinde, müşterilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek, reklam ve promosyon süreçlerimizi yürütmek amacıyla,
 • 11. Ticari iş ve işlemlerimiz uyarınca pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli araştırmaların yapılması amacıyla,
 • 12. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • 13. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla,
 • 14. Kurumumuzun bina, tesis ve işletmelerinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • 15. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 • 16. Kurumumuzun ve katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • 17. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • 18. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 • 19. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • 20. İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,
 • 21. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amaçlarıyla,
 • 22. Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • 23. Kurumumuz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • 24. Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 • 25. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • 26. Mevzuat uyarınca Kurumumuzun ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 • 27. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Kurumumuza ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • 28. Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,
 • 29. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Kurumumuzun İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • 30. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması amacıyla,
 • 31. Kurum içi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, turist rehberliğine ilişkin ve trafik ve sürücülere yönelik eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 • 32. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Kurumumuz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Kurumumuza olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
 • 33. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da Kurum telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • 34. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • 35. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 • 36. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,
 • 37. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • 38. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • 39. İşletme, tesis ve çalışma alanlarımızı ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması ve internet güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla,
 • 40. İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,
 • 41. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • 42. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • 43. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • 44. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.
 • 45. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla,

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • 1. Hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, ilgili kamu kurumlarına, müşterilerimize,
 • 2. Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, ilgili kamu kurumlarına,
 • 3. İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili tedarikçilere, iş ortaklarımıza ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • 4. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,
 • 5. Hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • 6. Kurumumuzun bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • 7. Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 • 8. İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • 9. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 • 10. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • 11. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere,
 • 12. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • 13. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 • 14. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ilgili danışmanlık firmalarına,
 • 15. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,
 • 16. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 • 17. Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine, konsolosluklara,
 • 18. Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • 19. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde araştırma, pazarlama ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • 20. Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • 21. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • 22. Mevzuat, idari düzenlemeler gereği ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara,

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurumumuz veya Kurumumuz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın/yasal yükümlülüğün gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Kurumumuzun aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile, kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle veya kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta aracılığıyla yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişilerin taleplerini yöneltebileceği Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’na buradan ulaşılabilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Adres

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.