Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Girişim Kurulu'nun çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991'de Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere,
çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak bir girişimidir.
Tarih Vakfı, kuruluş süreci ve yapısı bakımından ülkemizdeki vakıfların büyük çoğunluğundan farklılık
göstermektedir. Vakfın arkasında varlıklı bir aile, bir sermaye grubu ya da parti yoktur. Vakıf,
devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş sermayesi, kurucularının küçük çaplı
katkılarıyla oluşmuştur. Bugün de proje ve yayın gelirlerinin dışında, üyelerinin ve tarih dostlarının
özverili katkıları, Tarih Vakfı'nın temel dayanağı olmaya devam etmektedir.
Tarih Vakfı, bu toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik
etkinliği ile basılı  yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih
alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür
turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını  destekleyerek gerçekleştirir.
Vakıf, işlevlerini yerine getirmek üzere yarışmalar örgütler, burslar ve ödüller verir ya da verilmesini
sağlar, çeşitli kanallarla kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesini, eleştiri ve önerilerini ortaya
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Girişim Kurulu'nun çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991'de Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere,
çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak bir girişimidir.
Tarih Vakfı, kuruluş süreci ve yapısı bakımından ülkemizdeki vakıfların büyük çoğunluğundan farklılık
göstermektedir. Vakfın arkasında varlıklı bir aile, bir sermaye grubu ya da parti yoktur. Vakıf,
devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş sermayesi, kurucularının küçük çaplı
katkılarıyla oluşmuştur. Bugün de proje ve yayın gelirlerinin dışında, üyelerinin ve tarih dostlarının
özverili katkıları, Tarih Vakfı'nın temel dayanağı olmaya devam etmektedir.
Tarih Vakfı, bu toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik
etkinliği ile basılı  yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih
alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür
turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını  destekleyerek gerçekleştirir.
Vakıf, işlevlerini yerine getirmek üzere yarışmalar örgütler, burslar ve ödüller verir ya da verilmesini
sağlar, çeşitli kanallarla kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesini, eleştiri ve önerilerini ortaya
koymasını olanaklı kılacak kampanyalar düzenler, düzenletir ya da bunları özendirir.
Tarih Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışında paralel çalışmalar yapan tüm kişi, grup, girişim ve kuruluşlarla,
özellikle bilim, eğitim ve sanat kurumlarıyla dayanışma içinde çalışır, bunlarla ortak projeler ve
çalışmalar yapmaya çaba gösterir, ilişkilerini büyük şehirler dışına da yaymayı ve gönüllülüğe dayanan
güçlü bir kamusal destek sağlamayı hedefler.
özellikle bilim, eğitim ve sanat kurumlarıyla dayanışma içinde çalışır, bunlarla ortak projeler ve
çalışmalar yapmaya çaba gösterir, ilişkilerini büyük şehirler dışına da yaymayı ve gönüllülüğe dayanan
güçlü bir kamusal destek sağlamayı hedefler.
Sıralama seçin
Toplam 445 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 .... 10 11 12
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.