Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 17 Ağustos 1983 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu çatısı altında, tüzel kişiliğe sahip, Atatürk ve Cumhuriyet devri üzerine bilimsel araştırma ve
incelemelerde bulunma; bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlara destek olmak üzere Anayasa’nın 134
maddesine istinaden 2876 sayılı kanun ile kurulmuştur. 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 664
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın görevleri yeniden
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle Başkanlık, “Atatürk’ün kişiliği olmak üzere düşüncesi, ilkeleri,
toplumun değişim ve dönüşümüne ilişkin gerçekleştirilen inkılapları, Cumhuriyet dönemine ait temel
kaynakları, bilim, kültür ve sanat eserlerini incelemek, bu alanlarda üretilen bilgileri yayımlamak” ile
görevlidir. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile 134 maddede yapılan değişiklikle
“Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağlı” şeklinde değiştirilmiştir. 15
Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve
Kuruluşlarla İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgilendirilmiştir. Üniversiteler bilgi ve politika üreterek
yayarlar, mevcut bilgiyi kullanıp tatbik ederler. Araştırma merkezlerinin amacı ise üniversitelerden
farklı olarak sadece bilgi üretmek, bilgileri yaymak ve bilimsel çalışmalara destek olmaktır. Atatürk
Araştırma Merkezi Başkanlığının ilgi alanı başta tarih – özellikle Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet
devri tarihi olmak üzere- dönemin bütün değerlerini içeren ve inceleyen bilgi alanlarıdır. Bu
bağlamda; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, kültür, din, uluslararası ilişkiler, sosyoloji,
düşünce, sanat gibi toplumun ve Cumhuriyet döneminin bütün değerleri Merkezin ilgi alanıdır.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı kurulduğu günden bu yana pek çok ulusal ve uluslararası
kongre, sempozyum, panel, çalıştay, konferans vb. bilimsel etkinlikler düzenlemiş ve etkinliklerde
sunulan tebliğleri neşretmiştir. Bilimsel etkinlik takvimi hazırlanırken tarihimiz açısından önem arz
eden olayların yıl dönümlerine denk gelmesi için özen göstermektedir. Bunun yanında Cumhuriyet’in
kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası
rollerini bilimsel yaklaşımla incelemek, bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri
Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk
Kongresi düzenlemektedir. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, kuruluşundan bugüne 460 adet
araştırma-inceleme mahsulü eser neşretmiştir. İlmî toplantılarda sunulan bildiriler kitap olarak
yayımlanmakta; halk serisi ve Atatürkçülük üzerine basılmış sesli-görüntülü eserler okuyucuya ve
bilim dünyasına sunulmaktadır. Ayrıca özgün ve bilimsel makalelere yer vermek üzere Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, 1984 yılından itibaren yayımlanmaktadır. Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal
ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 13.10.2017 tarih ve 72 sayılı Komite
toplantısında değerlendirilmiş ve 2016 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, kitap ve süreli yayınlara sahip ihtisas kütüphanesi, e-mağaza,
kitap satış bürosu ile araştırmacı ve okuyuculara hizmet vermekte; kitap fuarları ve üniversitelerde
yayın satış ve tanıtım faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitelerimizde, Cumhuriyet devri
konularında lisansüstü seviyede öğrenim gören başarılı öğrencilere burs veren Atatürk Araştırma
Merkezi Başkanlığı hazırlanan tezleri yayımlamaktadır.
Sıralama seçin
Toplam 509 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 .... 11 12 13
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.